HD VET Diet Struvit, våt, 400 g

  • 55 kr

Happy Dog VET Diet Struvit används för upplösning av struvitstenar och för att minska återfall av struvitstenar. Huvudegenskaperna i denna diet är den måttliga

I lager.
Dela

Happy Dog VET Diet Struvit används för upplösning av struvitstenar och för att minska återfall av struvitstenar. Huvudegenskaperna i denna diet är den måttliga nivån av högkvalitativt protein, reducerade magnesium- och fosfornivåer och försurande egenskaperna för urin. Det leder till en tydlig minskning av pH-värdet i urinen. Den något förhöjda natriumnivån bidrar till att öka vätskekonsumtionen och därmed till att spola urinvägarna.

  • En måttlig proteinnivå i kombination med minskad magnesium- och fosforhalt bidrar till att struvitstenar löses upp och minskar återfall av struvitstenar.
  • Den något förhöjda natriumnivån främjar ökad vätskekonsumtion och därmed spolning av urinvägarna
  • Urinsyrande egenskaper bidrar till att sänka pH-värdet i urinen..

Endast tillgänglig med veterinärs rekommendation.

Ytterligare råd:

Det rekommenderas att inhämta ett veterinärutlåtande före användning och innan användningsperioden förlängs. Vatten bör alltid finnas tillgängligt. Rekommenderad användningstid: fem till tolv veckor tills struvitstenarna har lösts upp. Initialt upp till 6 månader för att minska återfall av struvitsten.

  • För struvitstenar
  • Stöder urinvägarna
  • Spolar urinvägarna
  • Kontrollerar pH-nivån