HD VET Struvit

  • 129 kr

Helfoder för vuxna hundar för upplösning av struvitstenar och minskning av återfall av struvitstenarHappy Dog VET Diet Struvit används för upplösning av struvit


I lager.
Dela

Helfoder för vuxna hundar för upplösning av struvitstenar och minskning av återfall av struvitstenar

Happy Dog VET Diet Struvit används för upplösning av struvitstenar och för att minska återfall av struvitstenar. Huvudegenskaperna i denna diet är den måttliga nivån av högkvalitativt protein, reducerade magnesium- och fosfornivåer och försurande egenskaperna för urin. Det leder till en tydlig minskning av pH-värdet i urinen. Den något förhöjda natriumnivån bidrar till att öka vätskekonsumtionen och därmed till att spola urinvägarna. Innehåller örterna – maskros och brännässlor – som används traditionellt för att komplettera konventionella urinvägsbehandlingar.

  • En måttlig nivå av protein i kombination med minskat magnesium och fosfor bidrar till upplösningen av struvitstenar och minska återfall av struvitstenar
  • Den något förhöjda natriumnivån främjar ökad vätskekonsumtion och därmed spolning av urinvägarna
  • Urinförsurande egenskaper hjälper till att minska urinens pH-värde

Endast tillgängligt med veterinärs rekommendation.

Ytterligare råd:

Det rekommenderas att inhämta ett veterinärutlåtande före användning och innan användningsperioden förlängs. Vatten bör alltid finnas tillgängligt. Rekommenderad användningstid: fem till tolv veckor tills struvitstenarna har lösts upp. Initialt upp till 6 månader för att minska återfall av struvitsten.

  • För struvitstenar
  • Stöder urinvägarna
  • Spolar urinvägarna
  • Kontrollerar pH-nivån